Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger i forbindelse med abonnement på bladene Skjulte Skatter og Mandelblomsten, som utgis av Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag. Her finner du informasjon om formålet med innsamling av personopplysninger, hvilke opplysninger som samles inn, hvem som får tilgang til dem, informasjon om sikkerhet, og om hvilke rettigheter du har.

Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, organisasjonsnummer 991 818 081 (heretter «vi» eller «SSSF») er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Se eget punkt for kontaktinformasjon.

Formål

Vi benytter opplysningene om deg til å sende blad du abonnerer på elektronisk eller i posten, sende årlig faktura samt besvare eventuelle spørsmål du måtte ha til SSSF. Opplysningene brukes også til å gi medlemmer tilgang til bladet via medlemsportalen.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi samler inn og behandler opplysningene du oppgir ved registering og bestilling.

Vi behandler ikke sensitive personopplysninger om deg i våre systemer.

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger om deg som kunde:

– Navn, adresse, e-post, mobilnummer

– Historikk på abonnement, bestillinger og avbestillinger

Ved å abonnere på bladene våre, samtykker du til å få bladene tilsendt, samt at vi kan kontakte deg via den kontaktinformasjonen du har oppgitt til oss, enten direkte eller gjennom godkjent deling av personopplysninger fra Brunstad Christian Church.

Kjøpshistorikk oppbevares i fem år. Deretter slettes dine detaljer.

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Kun medarbeidere i SSSF som har behov for å behandle din informasjon har tilgang til det. Dine data håndteres etter dagens strenge sikkerhetskrav.

Vi har rutiner for internkontroll for å sikre korrekt håndtering og sikring av personopplysninger. Personopplysningene blir behandlet i flere IT-systemer som alle har strenge krav til informasjonssikkerhet. All tilgang til systemene er tilgangsstyrt, og kun medarbeidere som skal jobbe med opplysningene vil ha tilgang til dem.

Hvem behandler dine personopplysninger (databehandlere)

SSSF er behandlingsansvarlig. Vi beholder all informasjon internt og gir det ikke videre til tredjepart, med mindre de jobber på oppdrag for SSSF, og innenfor rammen av de beskrevne formål.

Vi vil ikke dele eller utlevere personopplysninger på andre måter enn beskrevet i vår personvernerklæring, med mindre vi er rettslig forpliktet til dette eller får ditt samtykke.

Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for oss. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene.

Ved mistanke om lovbrudd eller svindel vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring.

Regnskapet for SSSF føres internt og revideres av offentlig godkjent ekstern revisor.

SSSF håndterer forsendelse av bladene via Løkka Sportsklubb, Sandefjord.

Tripletex AS er databehandler for kunder av abonnementssystemet.

Innsyn i personopplysninger

Du har rett til innsyn i personopplysningene vi har om deg. Du har også rett til retting, til unnlatt eller begrenset bruk, samt å overføre dem til deg selv eller en annen behandlingsansvarlig.

Dersom du har spørsmål til vår behandling av personopplysninger eller mener at vi ikke oppfyller våre forpliktelser overfor deg med hensyn til hvordan vi behandler personopplysningene dine, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Se eget punkt for kontaktinformasjon.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Postboks 8177
0034 Oslo
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Telefon: 22 39 69 00

Sletting av personopplysninger

Vi er gjennom bokføringsloven med forskrifter pålagt å oppbevare opplysninger i minimum 5 år, men sletter all informasjon om deg senest når ditt kundeforhold har vært passivt i fem år. Du kan innenfor rammen av lovpålagt behandling av personopplysninger selvsagt be om at vi sletter informasjon om deg før dette, eller ved oppsigelse av abonnement.

Ønsker du at personopplysningene om deg slettes, tar du kontakt med oss på

abo@skjulte-skatter.no

Ditt kundeforhold regnes som passivt etter avsluttet abonnement, eller etter siste bestilling.
All oppsigelse av abonnement skal være skriftlig.

Kontaktinformasjon

Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag (SSSF),
org.nr. 991 818 081
Postboks 16
3156 MELSOMVIK

E-post: abo@skjulte-skatter.no

Har du spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss på e-postadressen: abo@skjulte-skatter.no.
Merk henvendelsen «Personopplysninger».

nb_NONorwegian